Our Services

Comprehensive dental care

ORAL KIRURGI

Den är en specialitet som sysslar med kirurgisk behandling av munhålan. Den oftast förekommande anledningen till att patienten anmäler sig hos tandkirurgen är nödvändigheten att avlägsna en tand. Man bör dock komma ihåg att talrika besvär inom munhålan behöver vård av denna specialistläkare. Ingrepp som genomförs i kliniken DentalPlaza omfattar bland annat: tandextraktioner, extraktion av retinerade tänder – kirurgisk borttagning av rotrester, incision och  dränering av abcesser eller resektioner av tänder.

TANDPROTETIK

Var och en av oss vill ha ett skönt leende. Ibland händer så att naturen har missunnat oss det eller tänderna har drabbats av en sjukdom och de har förlorat sin färg och glans eller en tand måste avlägsnas. Tack vare tandprotetiska ersättningar är vi istånd att återskapa leendets prakt  och därigenom er självsäkerhet. Vi bör dock komma ihåg att protetiken – utom estetik  – möjliggör  att ersätta tandbrister och tack vare detta återfår vi komfort att äta och tala på nytt.

I vår klinik DentalPlaza väljer vi tillsammans med patienten den bästa möjligheten för tandprotetisk rekontstruktion. Vi vill återskapa leenden hos var och en som vänder sig till oss och behöver det , så deltar vårt team ofta i flera olika utbildningar inom protetik varigenom vi kontinuerligt  fördjupar våra kunskaper i detta område för tandmedicin.

PROFYLAKTISK OCH KURERANDE TANDVÅRD

Patientarna kommer oftast till tandläkaren på grund av karies.

För kariesprofylaxen och behandling svarar den profylaktiska och kurerande tandvården.  Av utomordentlig betydelse är profylaxen. I  Kliniken DentalPlaza föreslår vi våra klienter professionell profylaktisk vård anpassad till  individuella behov av var och en patient.

Ibland råkar tänder drabbas av karies, då blir behandlingen nödvändig. Kariesförändringar behöver avlägsnas och tänderna skall skyddas med speciella material.

 BARNTANDVÅRD

Barntandvården (pedodonti) är en specialitet som sysslar med profylaxen och tandbehandlingen hos barn redan från deras första levnadsåren. Det är mycket viktigt för oss att inympa rätta näringsmässiga och hygieniska vanor hos små patienter för att de alltid glädjer sig åt ett friskt leende med mjölktänder och permanenta tänder. Som den enda tandkliniken i  konurbationen  Gdańsk – Gdynia- Sopot  förfogar vi över den mest moderna utrustningen för kariesdetektion i dess  initialskeden. Dessa anordningen kallas för DIAGNOCAM. Underskökningen med Diagnocam är helt smärtfri och, allra viktigast, slipper man använda röntgenstrålning.  Denna anordningen medger att snabbt diagnosticera karies, varigenom behandlingen blir snabb och okomplicerad.  I  Kliniken  DentalPlaza tas barnen emot i en behaglig och lugn stämning vilket ger dem trygghetskänsla.

ENDODONTI

Den ingår i den kurerande tandvården. Den sysslar med behandlignen av tandpulpan samt periapikala sjukdomar. Den gängse beteckningen är rotfyllning. Ibland tandens hårda vävnader är så förstörda av karies eller av yttre skador att en klassisk fyllning inte räcker. Då fattar läkaren beslutet om endodontisk behandling. Tanden är död efter behandling av rotkanalen men den kan fortfarande uppfylla sina funktioner i munhålan. Den endodontiska behandlingen varierar mycket,  ibland förekommer tänder med krokiga, tunna eller oblitererade rotkanaler. I  Kliniken DentalPlaza  tar vi itu med alla dessa problem. Vi har utrustat våra mottagningar med specialutrustning för behandling av rotkanaler inklusive ett mikroskop som hjälper mycket vid behandling av svåra fall.

PERIODONTOLOGI

Munsjukdomar drabbar inte bara tänder utan alla andra strukturer som finns i munhålan.  Tansköttsjukdomar och parodontala skjukdomar brukar vara mycket besvärliga, vi hjälper våra patienter med sådana problem i  Kliniken DentalPlaza genom att välja de bästa och nyaste behandlingsmetoderna. Vi tar även hygieniserande åtgärder i beaktande som mögligör att hålla parodontiet och tandköttet friskt hos våra patienter.

RADIOLOGI

Tand- och munskjukdomar berör inte alltid strukturer som vi kan se med blotta ögat.  Det händer ibland att abnormaliteter beträffar rötter eller ben som bygger upp tuggorganet.

I kliniken  DentalPlaza har vi den toppmoderna diagnostiska utrustningen. Röntgenapparat  för punktbilder, kamera för panoramabilder och datortomografi 3D på alla strukturer som bygger upp tuggorganet. Särskild uppmärksamhet bör ägnas även åt den enda apparaten för kariesdetektion i konurbationen Gdańsk-Gdynia-Sopot som möjligör en enkel och smärtfri detektion  av de minsta kariesförändringarna utan att använda röntgenstrålning.  Undersökningen med DIAGNOCAM  är helt noninvasiv och ofarlig för barn och gravida kvinnor.

ESTETISK TANDVÅRD

Det är ett område som sysslar med estetisk rekonstruktion av tänder. Tack vare högkvalitativa material som används i Kliniken DentalPlaza och samarbete med välrenommerade tandtekniska laboratorier kan vi ge människor deras drömleenden, varvid vi kommer ihåg att tänderna måste inte bara se fina ut utan även uppfylla sina funktioner.

IMPLANTOLOGI

Den sysslar med ersättning av naturliga tänder som vi har förlorat med implantat med en struktur och funktion som är mest lika den äkta tanden. Implantaten efterbildar tandroten, de är ett fundament för tandkronan.

Tack vare dem kan vi äta, tala eller le brett utan ängslan. Fördelen med tandimplantaten är deras höga estetik som saknas hos alla andra tandprotetiska ersättningar .

Ur klinisk synpunkt utmärker sig tandimplantaten genom hög beständighet  – till och med några tiotal år. Den största fördelen med ersättningar av detta slag är möjligheten att återuppbygga enskilda tandbrister utan att ingripa i vävnader hos andra tänder som vid protetiska bryggor.   

TANDBLEKNING

Allt oftare frågar patienterna varför deras tänder blir gula eller gråa trots rätt hygien i munhålan. Tyvärr är naturliga permanenta tänder aldrig snövita.  Det orsakas av den anatomiska uppbyggnaden av de enskilda tandskikten  och även av vardagsvanor hos patienter. Missfärgningar uppstår ofta genom påverkan av yttre faktorer som kaffe-, te- och rödvindrickning  samt rökning. I kliniken DentalPlaza hjälper vid patienterna att förbättra tandfärgen genom professionell tandblekning med olika metoder som är individuellt valda för varje patient.