Comprehensive dental care
Individual approach to each patient.
Dental Surgery
Surgery of the teeth and jaw bones.
Implantology
Artificial teeth as close as possible to a real tooth.
Whitening
Various methods, personalized for each patient.
Esthetic Dentistry
The smile you desire.

Our services

ORAL KIRURGI

Den är en specialitet som sysslar med kirurgisk behandling av munhålan. Den oftast förekommande anledningen till att patienten anmäler sig hos tandkirurgen är nödvändigheten att avlägsna en tand.

TANDPROTETIK

Var och en av oss vill ha ett skönt leende. Ibland händer så att naturen har missunnat oss det eller tänderna har drabbats av en sjukdom och de har förlorat sin färg och glans eller en tand måste avlägsnas.

PROFYLAKTISK OCH KURERANDE TANDVÅRD

Patientarna kommer oftast till tandläkaren på grund av karies.För kariesprofylaxen och behandling svarar den profylaktiska och kurerande tandvården. Av utomordentlig betydelse är profylaxen.

BARNTANDVÅRD

Barntandvården (pedodonti) är en specialitet som sysslar med profylaxen och tandbehandlingen hos barn redan från deras första levnadsåren. Det är mycket viktigt för oss att inympa rätta näringsmässiga.

ENDODONTI

Den ingår i den kurerande tandvården. Den sysslar med behandlignen av tandpulpan samt periapikala sjukdomar. Den gängse beteckningen är rotfyllning. Ibland tandens hårda vävnader är så förstörda av karies eller av yttre skador att en klassisk fyllning inte räcker.

PERIODONTOLOGI

Munsjukdomar drabbar inte bara tänder utan alla andra strukturer som finns i munhålan. Tansköttsjukdomar och parodontala skjukdomar brukar vara mycket besvärliga, vi hjälper våra patienter med sådana problem

RADIOLOGI

Tand- och munskjukdomar berör inte alltid strukturer som vi kan se med blotta ögat.  Det händer ibland att abnormaliteter beträffar rötter eller ben som bygger upp tuggorganet.

IMPLANTOLOGI

Den sysslar med ersättning av naturliga tänder som vi har förlorat med implantat med en struktur och funktion som är mest lika den äkta tanden. Implantaten efterbildar tandroten, de är ett fundament för tandkronan.

Contact Us

MAKE AN APPOINTMENT

Phone or e-mail registration
tel .: +48 884-687-490 email: info@dentalplaza.pl

WRITE TO US

Do you have any more questions?
We are pleased to answer them.

ADDRESS

Dental Plaza 81-838 Sopot POLAND,
Aleja Niepodległości 761

Map