Jakie są wskazania do leczenia kanałowego pod mikroskopem?

Home / FAQ / Jakie są wskazania do leczenia kanałowego pod mikroskopem?

Jakie są wskazania do leczenia kanałowego pod mikroskopem?

In
  • Zakrzywione kanały korzeniowe – najczęściej występują w zębach trzonowych. Dzięki pracy w powiększeniu lekarz dentysta może dokładniej poprowadzić narzędzie w kanale minimalizując ryzyko perforacji kanału lub złamania w nim narzędzia.
  • Niedrożne kanały korzeniowe – aby ząb był prawidłowo przeleczony kanałowo musi być opracowany i wypełniony na całej długości. Czasami w zębach zdarzają się kanały niedrożnie lub całkowicie zobliterowane. Przyczyn może być wiele, np.: zmiany zwyrodnieniowe miazgi pojawiające się wraz z wiekiem; występowanie kanałów dodatkowych, bardzo cienkich, o wąskim świetle;  kanały wypełniane wcześniej, wymagające ponownego leczenia endodontycznego.
  • Złamane narzędzie w świetle kanału – Przy zakrzywionych albo wąskich kanałach może się zdarzyć złamanie narzędzia. Pacjent powinien być o tym fakcie poinformowany. W zależności od miejsca i fazy opracowania kanału należy ocenić czy powinno się usunąć taki frgment. Należy pamiętać, że nie zawsze jest możliwe usunięcie narzędzia z kanału.
  • Perforacja kanału korzeniowego – naczęściej zdarza się podczas opracowywania kanałów zakrzywionych bądź mocno zakrzywionych. Przy pracy narzędziami kanałowymi napotykamy na opór w miejscu krzywizny kanału lub przewężeniu i pilnik przestaje podążać odpowiednim torem. Powstaje perforacja kanału. Przed ostatecznym wypełnieniem kanału należy zabezpieczyć taką perforację specjalistycznym preparatem pod kontrolą mikroskopu.
  • Perforacja dna komory – główną przyczyną jest poszukiwanie kanałów dodatkowych w zębie. Postępowaniem podczas leczenia perforacji jest leczenie specjalistycznym prearatem pod mikroskopem aby precyzja pracy była jak największa.
  • Powtórne leczenie kanałowe – niektóre zęby wymagają powtórnego leczenia kanałowego, np. przy źle wypełnionych kanałach. Niestety ten typ leczenia niesie za sobą większe ryzyko powikłań, dlatego powinno być wykonywane z dużą prezyzją, najlepiej przy użyciu mikroskopu.
  • Dodatkowe kanały korzeniowe – Często w zębach trzonowych występują kanały dodatkowe, które są bardzo cienkie i ciężkie do poracowania. Należy pamiętać, że aby leczenie kanałowe zakończyło się sukcesem to wszystkie kanały w zębie powinny być wypełnione. Aby ułatwić znalezienie kanalów dodatkowych bardzo przydaje się praca pod mikroskopem, aby w powiększeniu odnaleźć ujścia wszystkich kanałów.